Şerif KUTLUDAĞ

Şerif KUTLUDAĞ

KARŞI/YAKA'DAN
[email protected]

YAZMASAM OLMAZDI / SANATIN KARDEŞLİĞİ

12 Kasım 2021 - 09:05


Hemen belirteyim değerli okurlarım!
İzmir’imizin şiiri, musıkiyi; kültür ve sanatı kendisine varlık sebebi eyleyen derneklerinden birisi de kurulduğu 2015’ten bu yana Halim Akın başkanlığında faaliyet gösteren İZŞABED- İzmir Şâirler ve Bestekârlar Derneğidir.
Adından da anlaşılacağı gibi İZŞABED dernek çatısı altında hem şâirleri hem de bestekârları barındırmaktadır.
İlk bakışta kimisini yadırgatan bu ikili yapı aslında birbirini bütünleyen, iki sanat dalının mensuplarını bir araya getirerek sanat alışverişine zemin hazırlamakta ve bunu kolaylaştırmaktadır.
Özellikle bizim kültür tarihimize baktığımızda, türkülerimiz ve şarkılarımız biçim bakımından özel yapı güzelliğine ulaşmış olan şiirlerin özel ezgilerle buluşmuş halleridir. Onun için şarkılarımızın da türkülerimizin de söylenişler insana keyf verir, huzur verir ve ders verir.

İZŞABED, şiirle musıkinin bu konumunu dikkâte alarak yıllardır sürdürdüğü şiir derslerinin yanında ülke genelinde; Yalçın Benlican, Turan Atasever ve Şevki Dinçal adına  şâirlere açık şiir yarışmaları düzenlemiştir. Dereceye giren şiirleri de besteleterek her yarışma döneminde “Yeni Besteler” adıyla düzenlediği halka açık konserlerde bu eserlerin de icra edilmesini sağlamış; bu çalışmalarla da hem edebiyatımıza hem de musıkimize yeni ve özgün eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olmuştur.
Pandemi öncesi dönemde diğer sanat gruplarının etkinliklerine katılarak; kendi etkinliklerine de diğer sanat gruplarının mensuplarının katılımını sağlayarak sanat adına alış veriş zeminini oluşturmuştur. Yine kültür ve sanata hizmet eden sembol sanat insanları için “İçimizden Biri” etkinliklerini düzenleyerek bu sanat insanlarının sanat çevreleriyle daha sıcak ve samimi buluşmaları için ortam hazırlamıştır.

Bu bağlamda, İZŞABED yıllardan beri sürdürdüğü millî bayramların kutlanması; özellikli günlerin anılması konusunda iki örnek ve güzel etkinliği gerçekleştirmiştir:
Bunların en yenisi 10 Kasım 2021 Çarşamba günü, şef ; bestekâr, udî Mustafa TELLALOĞLU yönetimindeki YAKAMOZUN IŞILTILARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU ile birlikte gerçekleştirilen 83. Ölüm yıldönümünde ATATÜRK’Ü ANMA ve ANLAMA  PROGRAMI idi.
Programın 1. Bölümünde, güne dair konuşmalarla şiir seslendirmelerini  İZŞABED  mensubu şâirler yaparken;
Programın 2. Bölümünde Atatürk’ün sevdiği Rumeli Türkülerini TSM Korosu icra etmiştir.

Bu uygulamanın bir diğer güzelliğini de 29 Ekim 2021 günü CUMHURİYETİMİZİN İLÂNININ 98. YILI dolayısıyla İZŞABED ile  şef, bestekâr Mustafa DALÇAM yönetimindeki HATAY KÜLTÜR SANAT GRUBU KOROSUyla birlikte yaşadık.
Yine konuşma ve şiirleri İZŞABED şâirlerince yerine getirilirken Cumhuriyet coşkusunu yaşatan marşlar da HATAY KOROSUNCA seslendirilmişti.

Bu uygulamalar bir kere daha gösterdi ki farklı sanat dallarında faaliyet gösteren sanat grupları etkinliklerde görev bölümü yaparak birlikte program yaparlarsa çok daha yüksek seviyede bir duygu ortamı oluşmaktadır.
Bu konuda İZŞABED adındaki “Şâirler ve Bestekârlar Derneği” birlikteliğini etkinliklerde olabildiğince sergilemeye çalışarak sanat severlerin sanat duygularının daha coşkulu yaşanması için  gereğini büyük bir mutluluk ve başarıyla yerine getirmektedir.
Sözün burasında, bu etkinlikleri salt bir sorumluluk ve millî bayramlarımıza ve özellikli günlerimize olan saygısıyla sivil bir oluşum olarak yerine getiren İZŞABED yönetiminde yer alan isimleri saygıyla anmak istiyorum:
Halim AKIN, Çakmar ÇAKMAK, Ömer Sabri KURŞUN, Gaffar GÜLLÜ, Türker ERGENÇ, Türker ATİK, Şerif KUTLUDAĞ, Özlem ÖRNEK, Yasemin MİRAHMETOĞLU şu anda tedavi gören bu nedenle şifalar dilediğimiz  kıdemlimiz Fevzi OKUMUŞ… Ve İZŞABED’in kurulduğu günden beri çok emek veren yine İzmir’in çok özel şâirlerinden 94 yaşındaki Turan ATASEVER’e de sağlıklar ve şifalar diliyoruz… 
Ve bu etkinlikler olurken hiçbir ücret almadan işletmesini bu etkinliklere severek tahsis eden DİLEK KAFE işletmecisi Ramazan YAVUZ’u da bu iş birliğine olan katkısından dolayı saygıyla anıyoruz.
Mademki 10 Kasım dedik ATATÜRK’ÜMÜZÜ hem “En büyük eserim!” dediği cumhuriyetiyle hem de ölüm yıldönümü dolayısıyla andık. O halde ben de “BEN ATATÜRK’Ü ÇOK SEVDİM” şiirimi paylaşarak anlam katmış olayım bu özel günlere:

BEN ATATÜRK’Ü ÇOK SEVDİM
Ben onu Zübeyde annenin Çakır Mustafa’m deyişinde sevmiştim ilkin.
Sonra öğretmeninin Kemal deyişinde…
Manastır’da askeri öğrenciyken kızların kalbini çalan halleriyle sevmiştim.
Harbiye’nin bıçkın delikanlısına söz mü olur hiç!
Sofya’da  balolarda nice hanımefendilerin baygın gözleriyle onu süzerken sevmiştim…

Çakır Mustafası’nı kimselere yakıştıramayan bir anne kıskançlığında sevmiştim onu.
Hele ki can akrabası  Fikriye’nin candan sevip can verişinde;
Lâtife’nin madolyonunda sakladığı 30 Ağustos kahramanının resminde sevmiştim.
Okul dan kaçışlarında, gizliden duvar gazeteleri çıkarışında,
Cephe günlerinde Çalıkuşu okuyuşlarında sevmiştim…

Trablusgarp’ta çöl sıcağında gözüne kum kaçtığında da
Çanakkale’de canından çok sevdiği askerine:
“Ben sizlere ölmeyi emrediyorum!” dediğinde de çok sevmiştim.
İstiklâl Harbi’nde “Başkumandan” iken de çok;
“9 Eylül”le birlikte milletin “Halâskârgazi!..” haykırışında da çok sevmiştim.

24 Kasımlarda Başöğretmen iken kara tahta başında
Traktör üzerindeyken Atatürk Orman Çiftliğinde
Çocuklar gibi gülüşünü sevdim salıncak binişinde…
Dünyanın ona Dahi-i Muazzam deyişinde
Ve İngiliz yazarın kitap kapağına Bozkurt Mustafa Kemal yazışında sevmiştim…

Ben onu Gençliğe Hitabesinde sevdim; Cumhuriyeti emanet edişinde
Onuncu Yıl nutkundaki yüksek heyecanında sevdim milletine olan güvencinde.
Kendi fâniliğini bilirken  Cumhuriyetin ebedi olacağına olan inancında sevmiştim…
Ben onu, bugün özgür bir vatanımızda, kutlu devletimizle, al bayrağımız altında
 “Ne Mutlu Türk’üm!..” dedirten yüreğiyle sevmiştim…

Ben Atatürk’ü, çağlar ötesini ışıtan  fikirleriyle,
Ben Atatürk’ü, bizi biz yapan devrimleriyle,
Ben Atatürk’ü  “En büyük eserim!..” dediği Cumhuriyetiyle;
Ben Atatürk’ü  mazlum milletlere örnek oluşuyla
Ben Atatürk’ü İzmir’e emanet ettiği Zübeyde Anneyle İzmirli oluşuyla
Ben Atatürk’ü  insan kimliyle;
Ben ATATÜRK’ü, ATATÜRK  kimliğiyle sevdim!..
                                                       Şerif KUTLUDAĞ 10 Kasım 2021 Karşıyaka/İZMİR

Sanatın Kardeşliği derken “Sanatsız kalan bir miletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir!..” ATATÜRK’ümüzü ve bugünleri bizlere yaşatan ecdâdımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun…


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum