Şerif KUTLUDAĞ

Şerif KUTLUDAĞ

KARŞI/YAKA'DAN
[email protected]

2021 YUNUS EMRE YILI

05 Mart 2021 - 10:28                         2021yılını UNESCO “Yunus Emre Yılı” ilân ediverdi dünyaya. İstedi ki 2021 yılı boyunca Yunus Emre konuşulsun. Şiirleri okunsun. Felsefesi ve hayata bakışı anlaşılmaya çalışılsın.

                         2021 yılı,  Yunus Emre’nin vefatının 700. Hacı Bektaş Veli’nin ölümünün 750.  Yılı. Ahi Evran’ın doğumunun 850. Yılı.  2021 İstiklâl Marşımızın 12 Mart 2021’de yazılışının 100. Yılı. İşte bu özelliklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyetinin başvurusuyla Yunus Emre yanında “Hacı Bektaş Yılı” ve “Ahi Evran Yılı” da eklendi Yuns Emre Yılının yanına…

 Zaman, başlangıcı ve sonu olmayan bir kavram…

Takvim insanların icâdı: İsimlendirmesi, kurallara bağlanması, uygulanması, korunması vb çağlara ve toplumlara göre olan bir soyut kavram. Kimisine göre aya göre düzenlenen Hicrî Takvim, kimisine göre güneşe göre düzenlenen Milâdî Takvim.

2020’ye Denizli Yılı demiş, üstelik yıl için logo yarışması bile açmıştı Denizli Büyük Şehir Belediyesi…Gel gör ki, 2020 pandemiyle geldi gündeme ve  nice can dostlarımızı hayattan koparıp arkada acılar bırakarak pandemiyle gitti.

Bundan mıdır nedir bilemiyorum, UNESCO pandemiyi sanırım sevgisiyle gönderir ümidiyle, vefatının 700. Yılı dolayısıyla 2021’i Yunus Emre Yılı ilân ediverdi.

Türkmen Kocası, koca Yunus’umuz bizim… İlâhileriyle, şiirleriyle yedi yüz yıldır taşınıp duran insan sevgisiyle, Risalet’ün Nushiye’sindeki nasihatleriyle; arı duru bir Allah inancı ve sevgisiyle; gözesindeki berrak sular misali Türkçesiyle, Tapduk Emre’nin tabiriyle “Bizim Yunus”umuz…

Dünyaya  niye geldiğini şöyle açıklar Yunus Emre:

                       “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için

                        Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim”

Türk şiirinde gönül kelimesini bir kuyumcu titizliğiyle işleyen şâirlerin başında gelir Yunus Emre. Hayattaki varlık sebebini de gönül yapmak olarak açıklayıverir.

Niye gönüller yapmaya gelmiştir? Gönül, neden Dost’un evidir? Onu da şöyle açıklar Yunus Emre:

                      “Gönül Çalab'ın tahtı

                        Gönüle Çalap baktı

                        İki cihân bed-bahtı

                        Kim gönül yıkar ise”

                       Türk insanının yer yüzünde Allah için layık gördüğü biricik taht; biricik mekân da insan gönlüdür. Bu düşüncenin dayanağı ve kaynağı da Kur’an’daki Kâf Suresinin 16 âyetinde geçen ve insanlara hitap eden, “Ben size şah damarınızdan daha yakınım." Hitabı olmalıdır.

                       Yunus’un, insanın insana olması gereken davranışları konusundaki evrensel bakışını ortaya koyan müthiş sözü de şudur:

                     “Sen seni ne sanırsan ayruğa da anı san

                       Dört kitâbın manâsı budur eğer var ise”

                      Sana yapılmasını istemediğin bir davranışı sen de aşkasına yapma; sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran.

Yunus’un insanlıktan istediği bir başka evrensel/kapsayıcı bakışı da şudur:

İlim ilim bilmektir  //  İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin  //  Ya nice okumaktır

İnsanın hakikati bu dünyada gelip geçici olmasıdır. Bunu da Yunus Emre çok veciz bir şekilde kendi üzerinden şöyle hatırlatır bizlere

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi

                        Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi

Dünyadaki varlık sebebi ve de dünyalıklara bakışını da şöyle açıklar Yunus Emre

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim

                        Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Doğaya bağlı, doğayla iç içe geçen hayat tarzından Sanayi Devrimiyle başlayan süreçte tamamen maddeye dayalı materyalist bir hayat tarzına evrilmiştir insanoğlu.  Bu evrilişte maalesef doğanın öğretmenliği ve öğretilerinden mhrum kalan insanoğlunun ruhunda oluşan boşluğu da maddeye dayalı gelip geçici olduğu bile farkedilmeyen bir hayat tarzı istilâ edivermiştir. Günümüz dünyasının sıkıntısı da tam da bu noktadadır.

 2021’i ya da diğer yılları Yunus Emre Yılı ilân etmek insanlığın bu derin yarasına merhem olur mu bilinmez…

Bildiğim bir şey varsa, bir deniz yıldızını kurtarmak misali, belki bendeki benle buluşmamızı ve  barışmamızı sağlayabilir Koca Yunus. Ne diyordu Yunus Emre atamız:

Beni bende demen, ben de değilim

                        Bir ben vardır bende, benden içeru

İçimizdeki benle buluşmamız ve barışmamıza vesile olması dileğiyle sevgiyle ve özlemle selâmlıyorum “2021 Yunus Emre Yılı”nı…

 

Son söz Yuns Emre’den olsun:

“Sevelim sevilelim!..”

 

Sevgilerimle…

 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum