Yılmaz YURTSEVER

Yılmaz YURTSEVER

[email protected]

AKLET VE OKU...!

20 Mayıs 2022 - 09:54

   “Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. “(İsra/82)
    “Şüphesiz ki, Allah katında canlıların en şerlisi, ilâhî gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir.”(Enfal/22)

  "Pırlantadan alınmayan vergi, kitaptan alınıyordu; çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyanlardan korkuyorlardı."(Emile Zola)
   "Bir kitap beni nasıl değiştirir diyorsan, Bak oda bir zamanlar odundu." (Dr Ali Şeriati)
   Kitapçıya dalan hırsızlar eli boş dönerken biri sordu ne alabildiniz? Hırsız hiç dedi..! adam kitap almadınız mı?
  Hırsızın cevabı ilginç, Kitapla işimiz olsaydı bu halde olmazdık.
 " Okuyun, okuyun mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor." Dr. Ali Şeriati (ra) 
   “Okumayı bilirsen her kitabın bir insan olduğunu göreceksin.”(Konfüçyüs)
    “Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.” (Viktor Hugo)
   “Kurnaz İnsan kitabı küçümser Basit insan O’na hayran olur, Akılı insan ondan yararlanır.”(Bacon)
   Evet Kitaplar dünyayı değiştirmez, Dünyayı İnsan değiştirir, Kitaplar sadece İnsanı değiştirir, Okuduğun bazı kitaplar seni dinler, seninle konuşur, sana cevap verir, gözyaşlarını diler, yol gösterir ve seninle birlikte susar, Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. Çünkü her toplum muhakkak bir kitaba dayanır.

    İnsana pratikte yol gösterici olmayan, eyleme ve harekete sebep olmayan, yoksulların yaralarına, yetimin gözyaşlarına, adaletin çarkına, siyasetin ahlakına İnsanlığın özüne devrimci darbeler indirmeyen söz ve yazılar asalaklar için manyakça telkinler, tiranlar için daha geniş zevk torbaları, zalimler için rezaletin ve hezimetir.
   Bağnazlar, kitapları okuyanlarla beraber kitap katliamı ve mezalimi de yaşattılar,
   Bosna Hersek’te 2 Milyon kitap yaktılar, Musul kütüphanesinde 119.709 el yazması kitap İŞİD tarafından yakıldı, ABD nin Irak işgalinde Milyonlarca kitapla beraber, Bağdat Kütüphanesinde 282 davaya ait HamurAbi Mahkeme kararlarını yaktı. Hitler Almanya’da 70 bin kişinin alkışlarıyla yüzbinlerce kitabı yaktılar.ve daha niceleri…
  Bir milyon kitap yaktılar!
   Müslümanlar akıl ettikleri dönemlerde, aklı kullandıkları zamanlarda dünya karanlıkta iken, Avrupa’da kadınlar cadı diye yakılıyor, dünya yuvarlak dediği için düşünürleri kilise tarafından aforoz edilip öldürülüyor iken, Müslümanlar ilerliyorlardı.

   Büyük buluşlara imza atıyor, sürekli teknolojik gelişmeler gösteriyorlar idi.
   Sonra okunacak kitapları kalmadı, rivayet bataklığında, mezhep kavgalarında boğulmaya Akla değil Kıla önem vermeye başladılar.
 Üçüncü Abdurrahman devrinde İspanya, dünyanın en büyük ilim ve kültür merkezi durumundaydı. Başta Kurtuba olmak üzere İşbiliye, Gırnata, Şatıbe, Belensiye ve Mürsiye birer ilim ve irfan yuvasıydı Avrupa’da mektep diye bir şey yokken, Endülüs’te mektepler köylere kadar yayılmıştı
   Edebiyatta: Mağribi, İbni Baytar, İbni Haddat, İbni Ammar, İbnül—Ebras, İbni Asım vb.
   Tıpta: Fahreddin-i Razi, İbn-i Sina,Ebul—Kasım Halef b. Abbas, ‘et—Ta’rif’  isimli cerrahiye ait meşhur eseri vardır. Cerrahi aletlerinin ilk mu’cididir Astronomide: Ebu Abdillah Muhammed, İbni Rüşt, İbni Samh İbni Salt, İbni Sinalar, Sosyolojide İbni Haldunlar, İbni Rüşt, Farabi,İbn-i Hazm,Felsefede Sühreverdi Maktul,El Kindi,Molla sadra, İrfanda Muhyedin-i Arabi, Mevlana Celaleddin ,Hallacı Mansur, vb
   Kastilya kralı Ferdinand, 1235’te Kurtuba’yı istila ettiğinde, o zaman için dünyanın en büyük şehri olan 1 milyon nüfuslu bu şehri yağmada hiçbir ölçü tanımamış, can ve mal emniyeti vadetmesine rağmen, sözünde durmayıp camileri, mektep ve medreseleri yıktırmıştır.
Engizisyon Mahkemesi’nin kararıyla Gırnata’da 1.000.000 cilt kitap yakılmıştı. Kardinal Ximenes, 80 bin el yazması eseri bizzat eliyle yakmıştı
 Evet insanlık yakıldı Endülüs'te ve insanlık medeniyette bin yıl daha geriye gitti böylece ve bunu Endülüs’ten çok şey öğrenen batı yaptı.
    Batı İslam’ın küllerinden kendine can verdi, Müslümanlar ise kendi küllerinde boğuldu.    
   Kültür kitapla inşa edilir, ve kalıcı hale gelir, Kültür olmazsa beşeriyetin akıbeti külliyen kül olur.

  BİR AĞAÇTAN ON DERS..

    Bir ağacın gölgesinde adam felsefe kitabı okuyordu. 
   Sorular üstüne sorular adamın kafasını karıştırmıştı. Başını kaldırıp ağaca baktı.
—Keşke ağaç olsaydım, hiç düşünmeden yaşasaydım dedi.
Birden ağaç dile geldi:
—Ben düşünmüyorum belki ama düşünen insanlara o kadar çok ders verebilirim ki, dedi.
—Seni dinlemek isterim, dedi.
Ağaç konuşmaya başladı.
1-Ağaç yaş iken eğilir ya da doğrulur. Her şeyin bir zamanı vardır. Hayat öğrenme sürecidir ama zamanlaması çok önemlidir. Siz de bilirsiniz ki “yaşlı köpeğe yeni oyunlar öğretilmez.” “Yaşlı kurda yol öğretilmez.”
2-Düşen ağaca balta vuran çok olur. Onun için hayatta düşmemeye dikkat etmek gerek; güçlüyken gölgene sığınanlar düşerken baltayı alıp sana koşarlar.
3-Bizi yok etmeye çalışan baltanın sapı bizdendir. Her zaman dış düşmandan korkmayın. İç düşman daha tehlikelidir. Sizin gibi görünüp size hainlik edecek insanlara dikkat edin. Dişi kıran pirince en çok benzeyen beyaz taştır.
4-“Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir” İnsanı geliştiren mükemmelleştiren zorluklardır. Büyük adamlar büyük engellerle karşılaşıp onu aştıkları için büyük adam olurlar. Büyük devletler büyük badireleri atlatarak büyük devlet olurlar. Uçurtma rüzgâr engelini aşmak için yükseğe çıkar. Engelleri fırsat bilmelisiniz.
5-Bir ağacın kökü ne kadar derinse boyu o kadar yükseğe çıkar. Kökleri zayıf olan büyüklüğü taşıyamaz. Onun için kökünüze sahip çıkmalısınız. Kökünü unutan ya da yok sayan bir ağaç ayakta kalabilir mi? Bir ağaç tüm gücünü kökten alır. Sizin de tarihiniz olmazsa nasıl geleceğiniz olacak? Tarihinizi yok sayar ya da unutursanız nasıl geleceği inşa edebilirsiniz?
6-Ağaç yapraklarıyla gürler. Bir insan da ailesiyle, sosyal çevresiyle güzel olur; onlarla tamamlanır. Onlarla varlığını hissettirir. Onun için sosyal ilişkileriniz önemlidir.
7-Hiçbir ağaç acaba bahar gelecek mi, çiçek açacak mıyım diye düşünmez. Kök, gövde ve dallar görevini sessizce ve sabırlıca yaparlar. Siz de baharın gelmesini bekliyorsanız görevinizi şamata yapmadan sessizce, hakkıyla ve sabırla yapmalısınız.
8-Meyveli ağacı taşlarlar. Bilgili, becerikli, başarılı insanlara haset eden çok olur. Bir işe yaramayan, niteliksiz, silik insanlar kimsenin umurunda olmazlar. Onun için başarılı insanlar atılacak taşlara mukavemet edemezlerse başarılarını sürdüremezler.
9-Her ağaç kendi toprağında büyür. Ağaç ancak uygun toprağı bulması halinde gelişmesini sürdürür. İnsan yetenekleri de öyledir; ağaç tohumu gibidir. Uygun zemin bulursa gelişir, yoksa çürür gider.
10-Beşikten mezara kadar ağaca muhtaçsınız. Çocukken beşikte, ölünce tabutta bizimle berabersiniz. Bize hep odun gözüyle bakmayın. Biraz da ibret gözüyle bakın. Sözü şöyle bitireyim, insanların kulağına küpe olsun. “Her şey bir ağacı sevmekle başlar.” Bundan sonra bir ağacın yanından geçerken durun ve şarkımızı dinleyin.
  Adam ağaca tekrar baktı, “Aslında odun olan bu ağaç değil
benmişim meğerse” diye geçirdi içinden...

  "Bir kitap beni ne kadar değiştirebilir demeyin, O da bir zamanlar odundu tüm kitaplar bir kitabı açıklarlar, ve hepsi İnsan denen bir kitabın detayıdırlar, işte bunun için Kur’an’ın ilk emri" OKUYUN" 
  Kitap okuma oranı, Almanya’da % 15,Fransa 24, Japonya da %25, İran'da %15, Türkiye’de %0,02. Bu ayıp bize yeter. Türkiye’de İse  kitap başına 6 kişi düşüyor.
   Öğretmenimiz bazen bir insan, Bazen bir kitap, bazen bir ağaç, bazen bir hayvan, bazen tabiat olsun çünkü her biri bir amaca matuftur, Allah kudretini tabiatla bize izah etmiş. Bu amaçların hakikatlerini öğrendikçe kendi amacımıza daha sağlıklı hizmet etmemiz kolaylaşacaktır. Tüm kitapla aslında bir kitabın anlaşılması içindir.
 “Kuran eğer bir vird kitabı, sevap kitabı, ya da ölmüşlerin ruhuna hediye etmek için okunan bir fetiş değil de bir kitap gibi okunursa, Uyanma ve direniş hissi hareket kabiliyeti, izzet ve bilinç bahşeder. Böylece iman gücü zulme zillet ve cehalete karşı bir kudrete, bir isyana dönüşür.” Dr.Ali Şeriati (ra)
    “Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.” (Franz Kafka)
    “Hakikate öğretmenler size fikir verenler değil, sizi fikir sahibi yapanlardır.” Murteza Mutahhari (ra)
   “Sadece Kitap okumak yetmez, İnsan bazen meydan okumalı Kendine, hayata ve dünyaya.”(Tolstoy)
   Her tecrübenin altında bir emek vardır, Bu emeğe duyacağımız saygı oranında hayattan daha fazla istifade imkânımız olacaktır. Tarih tekerrürden ibaretse bize kalan tarihten ibret almaktır.

Selam ve dua okuyan araştıran sorgulayan anlayışı ve kavrayışı yüksek olan temiz akıl sahiplerine olsun inşallah inşallah...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum