İlhan KÜÇÜKDAĞ

İlhan KÜÇÜKDAĞ

[email protected]

RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİNİ NASIL ANLAMALIYIZ

25 Şubat 2022 - 12:47


      2022 yılı başından beri dünya Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini konuşuyor. Bu durumu başlarda inkar etselerde dün gece itibariyle işgal başladı. NATO’nun sınırında, Birleşmiş Milletler teşkilatının ve dünyanın gözü önünde, pervasızca yapılan bu işgali iyi okumak gerekir. İşgale gerekçe olması için önce Ruslaştırılan DONBAS bölgesi, sonrasında buradaki Rusları koruma bahanesiyle işgal edilmek üzere askeri bir harekat başlatıldı. İlk bakışta fil ile farenin savaşı gibi görünse de, sonucun ne olacağını şimdiden tahmin etmek mümkün değil. Ben savaşın sonucundan çok sebebine bakılması gerektiğini düşünüyorum. 
       Rusların bu harekatı başlatmakta ki nihai amacının Ukrayna’yı işgal etmek olmadığı, yani bununla yetinmeyeceği muhakkaktır. Ukrayna düştükten sonra yeni hedefin Letonya, Litvanya ve Estonya olacağı, sonrasında Polonya üzerinden Kuzey Avrupa’yı işgal edip, Avrupa kıtasında Sovyetler Birliği dönemindeki hakimiyet alanına yeniden kavuşmak için devam edeceği çok nettir. 
       Rus imparatorluğunun kurucusu olarak kabul edilen Çar Deli PETRO’nun 1725 yılında yazdığı 14 maddelik gizli vasiyetnameden bahsetmek istiyorum. Lakabı deli olsa da kendisi müthiş akıllı bir adam olan PETRO, bu vasiyetnamede özetle şunları yazıyor. 
       Vasiyetnamenin başında Tanrının Rus milletini gelecekte Avrupa’nın efendisi olmak üzere görevlendirdiğini söyledikten sonra asıl hedefin dünyanın tamamına hakim olmak olduğunu belirtip şöyle devam ediyor.
       Madde 1. Rus ordusu devamlı savaşa hazır bulundurulmalı, silahlar sık sık yenilenmeli, asıl maksat olan Rusya’nın Cihan hakimiyeti tek hedef olmalıdır. 
       Madde 2. Savaş dönemlerinde Avrupa’nın askeri önderlerini, barış zamanında da bilim adamlarını celbetmeli, Rusya idealine hizmet etmeleri sağlanmalıdır. 
        Madde 3. Her fırsatta Avrupa ile ilgili çekişme ve dalaverelere katılmalı hele Almanya ile ilgili olanlara özellikle dahil olmalıdır. 
        Madde 4. Polonya’yı içeriden karıştırmalı, parayla satın alınacak asilzadeler ve devlet adamları vasıtasıyla seçimlerde söz sahibi olmalı, Rus ordusunu Polonya’da devamlı bulundurabilmek için gayret edilmeli. 
       Madde 5. İsveç’i sıkıştırmalı, diğer Baltık milletlerinden ayırıp zayıflatmalı. 
       Madde 6. Rus Çar ailesi devamlı Alman kral ailesinden kozlarla evlenmeli, bu şekilde Almanya’da söz sahibi olmalı. 
       Madde 7. İngiltere ile ticareti geliştirip bu sayede onların elinde olan bizde olmayan araç ve gereçleri temin etmeli. 
       Madde 8. Rusya’nın sınırları, kuzeyde Baltık denizi, güneyde de Karadeniz kıyıları boyunca genişlemelidir. 
       Madde 9. Mümkün olduğu kadar İstanbul’a ve Hindistan’a yaklaşmalı, zira İstanbul ve Hindistan’a hakim olan dünyaya hakim olur. Bunun için Türklerle devamlı harp etmeli, Baltık denizi ile Karadeniz’e hakim olduktan sonra Basra körfezine ulaşmak için İran’ın çöküşü hızlandırılmalı, ve Hindistan’a ulaşacak ticaret yollarını ele geçirmeli. 
       Madde 10. Avusturya ile ittifak kurarak onların Almanya üzerinde ki iddiaları desteklenmeli, bu şekilde Almanya üzerinde bir nevi üstünlük kurmalı, böylece müstakbel hakimiyetimizin önü açılmalıdır. 
       Madde 11. Türklerin Avrupa’dan çıkarılması için Avusturya’ya destek verilmeli, Türklerle Avrupalıları harbe sokmalı ve zayıf düşmeleri sağlanmalı 
       Madde 12. Macaristan ve Güney Polonya da bulunan firari Yunanlılar desteklenmeli ve üzerlerinde ruhani başkanlık sebebiyle hakimiyet kurmalı ve onlardan faydalanmalı. 
       Madde 13. Bunlar yapıldıktan sonra, yani İsveç parçalandıktan, İran yenildikten, Polonya boyunduruk altına alındıktan, Türkiye istila edildikten, ordularımız birbirine kavuştuktan sonra, Avusturya ve Fransa ile görüşülerek, teslim olmaları ya da birbirleriyle savaşmaları sağlanmalı, böylece Cihan hakimiyeti davasının önü açılmalıdır. 
       Madde 14. Bütün bunlar olduktan sonra donanmamızın bir kısmı Azak denizinden diğer kısmı da Baltık denizinden Akdeniz’e doğru hareket etmeli, Fransa ve Almanya yenildikten sonra, Avrupa’nın geri kalanı kendiliğinden teslim olacaktır. 
      Rusya’nın nihai hedefinin ne olduğunu bu adam işaret etmiştir. Ve Sovyet Rusya da dahil hiçbir Rus yönetimi bu vasiyetname hükümlerinin dışına çıkmamıştır. Çarlık Rusyası da, SSCB yöneticileri de, PUTİN de bu vasiyetnameyi yerine getirmek için çalışmışlar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Ukrayna’nın işgal edilmesini böyle okumak gerekir kanaatindeyim. 
      Selam ve dua ile.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum